رد کردن پیوندها
جستجو کن!
بگیر و تکون بده!

پروژه مشهد مال

مگا پروژه مشهد مال

MASHHAD MAL Megaproject

کارفرما: ستاره تابناک هشتم طوس
مشاور پروژه: مهندسین مشاور آتک
پیمانکار پروژه: شرکت دنا سوله
وزن سازه: 50000 تن
زمان اجرای پروژه: 26/5/1395

پیام بگذارید

کوکی هایی برای تجربه بهترتون در سایت وجود داره!