رد کردن پیوندها
جستجو کن!
بگیر و تکون بده!

استادیوم ورزشی امام رضا (ع)

استادیوم ورزشی امام رضا (ع)

IMAM REZA SPORT COMPLEX project
کارفرما : آستان قدس رضوی
نظارت بر ساخت و نصب سازه
وزن سازه: 950  تن
زیربنای پروژه: 20000 مترمربع
سال ساخت: 1396

پیام بگذارید

کوکی هایی برای تجربه بهترتون در سایت وجود داره!