رد کردن پیوندها
جستجو کن!
بگیر و تکون بده!

پروژه پردیس 3 کیش

کارفرما: گروه بازرگانی آلوراس کیش

پیمانکار: شرکت تجهیز صنعت الغدیر

شرکت مشاور بازرسی فنی جوش: مهندسین مشاور بین المللی جوش آزما شرق

زیربنای پروژه: 300000 متر مربع

زمان شروع پروژه: 1399/01

    پیام بگذارید

    کوکی هایی برای تجربه بهترتون در سایت وجود داره!