رد کردن پیوندها
جستجو کن!
بگیر و تکون بده!

پروژه ستاره آرمان توس

کارفرما: شرکت ایران اطلس

مشاور طرح: شرکت مهندس مشاور شارستان

پیمانکار: شرکت سازه فولادی صنایع سنگین مازندران

شرکت مشاور بازرسی فنی جوش: مهندسین مشاور بین المللی جوش آزما شرق

زیربنای پروژه: 95000 متر مربع

وزن سازه: 11700 تن

زمان شروع پروژه: 1389/07

زمان پایان پروژه: 1392/9

پیام بگذارید

کوکی هایی برای تجربه بهترتون در سایت وجود داره!