رد کردن پیوندها
جستجو کن!
بگیر و تکون بده!

پروژه روتانا

پروژه هتل 5 ستاره روتانا

5STAR ROTANA HOTEL project

کارفرما: شرکت ایمن فراز سپند

مشاور طرح: مهندسین مشاور آمود راه

پیمانکار: شرکت آران سیج

شرکت مشاور بازرسی فنی جوش: مهندسین مشاور بین‌المللی جوش‌آزماشرق

زیربنای پروژه:80000 مترمربع

زمان شروع پروژه: 9/1392

زمان پایان پروژه:5/1394

پیام بگذارید

کوکی هایی برای تجربه بهترتون در سایت وجود داره!