رد کردن پیوندها
جستجو کن!
بگیر و تکون بده!

پروژه پدیده شاندیز

پروژه پدیده شاندیز

PADIDE SHANDIZ PROJECT
کارفرما: شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز
مشاور طرح: ATKINS
پیمانکار: شرکت زرین سوله آمل
شرکت مشاور بازرسی فنی جوش: مهندسین مشاور بین‌المللی جوش‌آزماشرق
زیربنای پروژه: 55000 مترمربع
وزن سازه:4500 تن
زمان شروع پروژه: 12/1390
زمان پایان پروژه: 1391

پیام بگذارید

کوکی هایی برای تجربه بهترتون در سایت وجود داره!