ارسال شده در تاریخ: 4 اسفند 1394
عیب بریدگی کناره جوش Under Cut
نام عیب وتعریف ان

بریدگی کناره جوش Under Cut

شیاری است که در قسمت پنجه جوش بر روی فلز پایه ایجاد شده ومحلی برای تمرکز تنش می باشد.این عیب در سازه های دینامیکی بسیار مهم وحساس می باشد.
اختصار U.C
روشهای تشخیص

V.T

تاثیر آن در جوش

این عیب اگر داخل جوش ودر امتداد در پاسهای میانی باشد امکان حبس سرباره در آن قسمت وجود خواهد داشت اگر در سطح جوش(در لبه پاس آخر)باشد منشا تجمع تنش وبروز پدیده خستگی وشکستهای ناشی از آن خواهد شد.

علت بوجود آمدن

1-آمپراژ(شدت جریان) زیاد

2-سرعت بالای جوشکاری

3-طول قوس زیاد

4-بالا بودن غلظت سرباره

5-مکث ناکافی در کناره های جوش(در هنگام جوشکاری با حرکت زیگزاگی)
راههای پیشگیری

1-تنظیم شدت جریان در حد مناسب

2-سرعت بگونه ای باشد که فرصت پر شدن مذاب توسط الکترودها ایجاد گردد.

3-طول قوس کم باشد بالاخص در جوشهای گوشه

4-در جوشهای گوشه به جای استفاده از جوشکاری زیگزاگی از جوش مرکب استفاده شود.

روش تعمیر پس از پاکسازی شیار ایجاد شده از هرگونه سرباره با استفاده از یک الکترود کم قطر ودرصد رسوب نسبتا کم،بوسیله جوشکاری شیار را پر می کنیم باید جوشکاری در این قسمت بگونه ای باشد که فقط شیار را پر کند وبرآمدگی اضافی ایجاد نکند.

 

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 3830