ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
علت به وجود آمدن کمبود جوش چیست؟

1-سهل انگاری جوشکار

2-عدم آگاهی جوشکار نسبت به قسمتهای مهم وحساس اتصالات

3-صرفه جویی بی مورد جوشکاران در مصرف الکترود وزمان

4-نقشه خوانی ضعیف وعدم آشنایی جوشکاران با برخی از علایم جوشکاری

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2538