ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
روش تعمیر ترک طولی چیست؟

برای رفع ترک بایستی کل حجم جوش ترک خورده بوسیله سنگ زنی رفع شود مقدار سنگ زنی به اندازه ای باشد که ریشه ترک برداشته شود به عبارتی دیگر هیچ اثری از ترک وجود نداشته باشد.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2550