ارسال شده در تاریخ: 17 خرداد 1390
پروژه های شهرداری مشهد مقدس

 

ردیف

نام پروژه

کار فرما

نوع بازرسی

تناژ(1000k.g)

تعداد بازرسان

191

پروژه پارک ها

شهرداری منطقه 9

N.D.T

4 ست دستگاه

4

192

پروژه وسایل  بد نسازی

شهرداری منطقه 9

N.D.T

6 تست لوازم

4

193

پروژه پل های عابر پیاده

شهرداری منطقه10

N.D.T

6 عدد پل

3

194

پروژه پل های عابر پیاده 

شهرداری منطقه 3

N.D.T

4 عدد پل

3

195

پروژه  800 عدد تابلو های ترافیکی

سازمان حمل و نقل و ترافیک

N.D.T

1500

4

196

پروژه پل های عابر پیاده

شهرداری منطقه 2

N.D.T

4 عدد پل

5

197

پروژه پل های عابر پیاده

شهرداری منطقه11

N.D.T

4 عدد پل

3

198

پروژه بزرگترین پل عابر پیاده کشور با عرشه بیش از 90 متر

سازمان حمل و نقل و ترافیک

N.D.T

84

6

199

پروژه پل های عابر پیاده

شهرداری منطقه 4

N.D.T

4 عدد پل

3

200

پروژه پل های عابر پیاده

سازمان حمل و نقل و ترافیک

N.D.T

4 عدد پل

4

201

27 عدد سوله بحران

شهرداری مرکز

N.D.T

2160

5

202

بازارهای میادین میوه و تره بار

سازمان میادین

N.D.T

20000

3

203

پایانه کلات

سازمان میادین

N.D.T

100

1

204

پروژه پل های عابر پیاده

شهرداری منطقه1

N.D.T

3 عدد

3

205

پروژه ایستگاههای اتوبوس

شهرداری منطقه1

N.D.T

2عدد

2

206

پروژه وسایل پارکی و بدن سازی

شهرداری منطقه1

N.D.T

6ست

3

207

پروژه وسایل پارکی و بدن سازی

شهرداری منطقه5

N.D.T

4ست

3

208

پروژه تاسیسات گرمایشی

شهرداری منطقه5

N.D.T

--

2

209

پروژه 20 عدد سوله های ورزشی شهرداری مرکز

شهرداری مرکز

N.D.T

1600

5

210

پروژه پل های عابر پیاده پروما و ملک آباد

سازمان حمل و نقل و ترافیک

N.D.T

2 عدد

4

211

پروژه مخزن

سازمان میادین میوه و تره بار

N.D.T

180

4

212

پل عابر پیاده بلوار خیام

شهرداری منطقه 1

N.D.T

1عدد

3

213

پل عابر پیاده انتهاي نخرسي

شهرداري منطقه 7

N.D.T

1عدد

4

214

آسانسور

شهرداري منطقه 11

N.D.T

--

2

215

پارک بابا قدرت

شهرداري منطقه 7

N.D.T

60

2

 
تاریخ آخرین ویرایش: 4 مهر 1390 - 11:32:13
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2752