رد کردن پیوندها
جستجو کن!
بگیر و تکون بده!

مرکز خرید اطلس بم

کارفرما: شرکت ایرانیان اطلس

مشاور طرح: طرح و اندیشه شیوا اطلس

پیمانکار: شرکت عمران سوله

شرکت مشاور بازرسی فنی جوش: مهندسین مشاور بین المللی جوش آزما شرق

زیر بنای پروژه: 27374 متر مربع

زمان شروع پروژه: 1390/11

زمان پایان پروژه: 1391/11

پیام بگذارید

کوکی هایی برای تجربه بهترتون در سایت وجود داره!