دریافت فایل
 
  استانداردهای مشخصات فنی الکترود ، سیم جوش ، فلاکس و گاز جوشکاری

# عنوان توضیحات نوع فایل حجم دفعات دانلود دریافت
1 1999 luminum and Aluminum-Specification for AAlloy pdf 2.46 MB 818
2 AWS A5_5 -1996 Specification for Low- Alloy Steel Electrodes files/download/ 4 KB 842
3 AWS A5_14 -1997 Specification for Nickel and Nickel- Alloy B pdf 3.03 MB 632
4 AWS A5_17 -1997 Specification for Carbon Steel Electrodes an pdf 4.18 MB 578
5 AWS A5_18 -2001 Specification for Carbon Steel Electrodes an pdf 4.42 MB 670
6 AWS A5_20 -1995 Specification for Carbon Steel Electrodes fo pdf 4.25 MB 639
7 AWS A5_23 -1997 Specification for Low-Alloy Steel Electrodes pdf 5.2 MB 1072
8 AWS A5_28 -1996 Specification for Low- Alloy Steel Electrode pdf 3.79 MB 654
9 AWS A5_29 -1998 Specification for Low- Alloy Steel Electrode pdf 4.92 MB 1540
10 AWS A5_32 -1997 Specification Welding Gases pdf 2.67 MB 872
11 AWS A530 -1997 Specification for Consumable Inserts files/download/ 4 KB 359
12 AWS A5_1 1991 pdf 0 B 498
13 AW46BC1 pdf B 370