ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
راه های پیشگیری از کمبود جوش چیست؟

1-علامت گذاری محلهای مورد جوشکاری از فراموش شدن آنها جلوگیری می کند.

2-پس از اتمام جوشکاری یک بازرسی کلی توسط جوشکار انجام شود.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2536