ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
روش تعمیر ترک های ستاره ای چیست؟

چاله جوشی را که حاوی ترک باشد بوسیله سنگ زنی باید حذف کرد.تعمیر این عیب بوسیله خال جوش نمی تواند روشی مطمئن باشد.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2604