ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
تاثیر چاله های جوش در جوش چیست؟

چاله های جوش مخصوصا آنهاییکه گود هستند محتمل بر وجود ترک های ستاره ای می باشند.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2598