ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
روش تعمیر لکه قوس چیست؟

لکه قوس را به همراه ترکهای ریز موجود در آن می توان بوسیله سنگ زنی حذف کرد.بطوریکه  ترکها تا ریشه آنها رفع گردند.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2539