ارسال شده در تاریخ: 17 خرداد 1390
پروژه هاي مسكن مهر

ردیف

نام پروژه

کارفرما

نوع بازرسی

تناژ(1000k.g)

تعداد بازرسان

216

258 واحد مسكوني مهر 8(گلبهار)

خانم مهندس مرداني

N.D.T

1500

4

217

215 واحد مسكوني مهر 27(گلبهار)

آقاي مهندس وكيليان

N.D.T

1200

4

218

تعاوني مسكن سازه گستران مشهد (بينالود)

آقاي مهندس قاري زاده

N.D.T

300

3

219

تعاوني مسكن اميد يادگاران(بينالود)

آقاي مهندس نادري

N.D.T

300

2

220

تعاوني مسكن حصار بتن مشهد(بینالود)

آقاي مهندس سیران

N.D.T

300

2

221

10 بلوک تعاوني مسكن نگارستان ساز كرمان(بينالود)

آقاي مهندس روزبهانه

N.D.T

650

2

222

تعاوني مسكن سازه گران خراسان (بينالود)

آقاي مهندس ترابي

N.D.T

650

2

223

12 بلوک تعاوني مسكن شالوده شرق ( بينالود )

آقاي مهندس حسين پور مقدم

N.D.T

800

2

224

12 بلوک تعاوني مسكن شالوده كار(بينالود )

آقاي مهندس تفريشي

N.D.T

1000

2

225

17 بلوک تعاوني مسكن مهر 42(بينالود )

آقاي مهندس حسن پور

N.D.T

300

2

226

3000واحد مسكوني اتحاديه تعاوني هاي مسكن كارگران خراسان

آقاي مهندس شفيعي

N.D.T

18000

5

 
تاریخ آخرین ویرایش: 4 مهر 1390 - 11:34:09
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2757