ارسال شده در تاریخ: 17 خرداد 1390
پروژه های خراسان شمالی

 

ردیف

نام پروژه

کار فرما

نوع بازرسی

تناژ(1000k.g)

تعداد بازرسان

159

پروژه مسکونی آموزش و پرورش شیروان

شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش شیروان

N.D.T

600

4

160

پروژه های پیش ساخته و پیچ و مهره ای بنیاد مسکن خراسان شمالی

بنیاد مسکن بجنورد

N.D.T

3000

6

161

پروژه مسکونی البرز سازه

حوزه معاونت روستایی بجنورد

N.D.T

1200

4

162

پروژه ساختمان اداری شورای نگهبان خراسان شمالی

ساختمان اداری شورای نگهبان بجنورد

N.D.T

380

3

163

اداره کل بازرسی

سازما ن مسکن وشهر سازی بجنورد

N.D.T

390

3

164

پروژه اداری –آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

جهاد دانشگاهی بجنورد

N.D.T

310

3

165

پروژه اداری –آموزشی دانشگاه آزاد بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

N.D.T

420

3

166

پروژه مسکونی 5 واحدی بجنورد

اداره کل مسکن و شهر سازی بجنورد

N.D.T

60

2

167

پروژه دادسرای اسفراین

اداره کلدادگستری بجنورد

N.D.T

390

4

168

پروژه دادسرای فاروج

اداره کلدادگستری بجنورد

N.D.T

240

3

169

خانه های سازمانی شیروان

اداره کلدادگستری بجنورد

N.D.T

280

3

170

پروژه مسکونی شرکت تعاونی میثاق

تعاون مسکن میاثق

N.D.T

2400

6

171

پروژه شرکت سیمان بجنورد (لاوج)

شرکت سیمانبجنورد 

N.D.T

1800

4

172

پروژه سد شیرین دره

اداره کل آب و فاضلاب بجنورد

N.D.T

--

4

173

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

شرکت انرژی پایا

N.D.T

--

4

174

پروژه 5 واحدی فاروج

سازما ن مسکن وشهر سازی بجنورد

N.D.T

60

2

175

آزمایش تست RT ،UT ، لوله ها با قطر های مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

شرکت توسعه و ساخت نیروگاه ها مپنا

N.D.T

--

4

176

پروژه فرمانداری فاروج

اداره کل مسکن وشهر سازی بجنورد

N.D.T

200

3

177

پروژه10 واحدی بجنورد

سازما ن مسکن وشهر سازی بجنورد

N.D.T

60

2

178

پروژه 5 واحدی آشخانه

بانک کشاورزی بجنورد

N.D.T

45

2

179

پروژه صدا و سیمای خراسان شمالی

صدا و سیمای خراسان شمالی

N.D.T

1200

4

180

پروژه مرکز سنجش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

مرکز سنجش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

N.D.T

480

4

181

پروژه مسکونی 5 واحدی خانه سازی جاجرم

اداره کل مسکن و شهر سازی بجنورد

N.D.T

60

2

182

پروژه ثبت و احوال  اسفراین

اداره کل مسکن و شهر سازی بجنورد

N.D.T

240

3

183

پروژه سوله مخابرات خراسان شمالی

اداره کل مخابرات بجنورد

N.D.T

280

3

184

پروژه مسکونی دکتر قالب اسفراین

دکتر قالب

N.D.T

85

2

185

پروژه ساخت مخازن 100 تنی آب خراسان شمالی 

شرکت سپهر سازه وابسته به شرکت آب و فاضلاب

N.D.T

80

2

186

پروژه های عمرانی جهاد کشاورزی مانه و سملقان

شرکت سپهر سازه

N.D.T

700

3

187

ساختمان اداری دادگستری بجنورد

اداره کل دادگستری بجنورد

N.D.T

800

5

188

انجام عملیات تست مهارت جوشکار و بازرسی جوش توسط آزمایشات MT PT UT RT  شلهای کورهPOINT 1&2)) با ضخامت (Thichness)mm   100 پروژه طرح توسعه سیمان بجنورد

کارخانه سیمان بجنورد (شرکت دوام انرژی)

N.D.T

--

4

189

پروژه ساختمان اداری بنیاد شهید انقلاب اسلامی خراسان شمالی (ساختمان اداری )

بنیاد شهید بجنورد

N.D.T

300

3

190

انجام عملیات مشاوره و نظارت کلیه پروژه های اداری مسکونی وابسته و تحت نظر مسکن و شهرسازي

سازمان مسکن شهر سازی

N.D.T

6000

8

 
تاریخ آخرین ویرایش: 4 مهر 1390 - 11:30:33
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2839