ارسال شده در تاریخ: 17 خرداد 1390
پروژه های مسکونی و تجاری

ردیف

نام پروژه

کار فرما

نوع بازرسی

تناژ(1000k.g)

تعداد بازرسان

75

سالن آمفی تئاتر و مجموعه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی

N.D.T

380

3

76

سازه مسجد ، تعمیر گاه ، پارکینگ ، سوله ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی

N.D.T

400

3

77

60 سازه های مسکونی پیش ساخته و 85 متری 5000 دستگاه

معاونت روستایی بنیاد مسکن استان خراسان شمالی

N.D.T

8000

6

78

پروژه های مسکونی طرح طاش حومه حرم مطهر

شهرداری ثامن

N.D.T

3000

4

79

پروژه اسکلت فلزی 60 واحدی گناباد

بنیاد مسکن خراسان رضوی

N.D.T

390

3

80

پروژه اسکلت فلزی 60 واحدی بشرویه

بنیاد مسکن خراسان رضوی

N.D.T

420

3

81

پروژه مسکونی تعاونی مسکن فرهنگیان چناران

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان چناران

N.D.T

480

3

82

پروژه اسکلت فلزی شعبه ترمینال

بانک کشاورزی

N.D.T

380

3

83

پروژه اسکلت فلزی مسکونی امین 159 –بلوک 1و2

شرکت جهاد خانه سازی

N.D.T

800

5

84

پروژه مجتمع تجاری –مسکونی افق

شرکت جهاد خانه سازی

N.D.T

600

5

85

پروژمسکونی 80 واحدی هما

آقای مهندس مجد

N.D.T

700

4

86

پروژه اسکلت فلزی مسکونی 8 طبقه فرامرز عباسی

آقای تقوی

N.D.T

350

3

87

پروژه اسکلت فلزی مسکونی خواجه ربیع

آقای مهندس امینی

N.D.T

180

3

88

پروژه زائر سرای زرین شهری ها

آقای مهندس  پور صنعتی

N.D.T

450

3

89

پروژه اسکلت فلزی آقای ربیع زاده

آقای مهندس پور صنعتی

N.D.T

260

3

90

پروژه مجتمع مسکونی صدف

تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی

N.D.T

600

3

91

پروژه سالن های سوله

کارخانه شرکت آریا مبتکر استان خراسان

N.D.T

600

3

92

پروژه سالن های سوله

شرکت سبحان آذین خراسان

N.D.T

500

3

93

پروژه اسکلت فلزی مسکونی فرجامی

آقای مهندس برکاتی

N.D.T

180

3

94

مجتمع اقامتی ، تجاری هتل کیمیا

شهرداری ثامن

N.D.T

2400

30

95

پروژه ساباط

شهرداری ثامن

N.D.T

1000

4

96

پروژه هتل سیمرغ

شهرداری ثامن

N.D.T

2300

7

97

پروژه ساختمان مسکونی

آقای دکتر احسان

N.D.T

120

2

98

پروژه ساختمان مسکونی

آقای چمنیان

N.D.T

60

2

99

پروژه ساختمان کارکنان زندان استان خراسان رضوی

آقای کرباس فروشان

N.D.T

280

4

100

پروژه اتحادیه مسکن شهرستان بیرجند

اتحادیه مسکن استان خراسان جنوبی

N.D.T

1800

6

101

پروژه مجتمع مسکونی نیکو

سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

N.D.T

1000

4

102

پروژه های بنیاد مسکن خراسان جنوبی

بنیاد مسکن خراسان جنوبی

N.D.T

3000

6

103

پروژه مود ( سوله ورزشی )

سازمان تربیت بدنی استان خراسان جنوبی

N.D.T

400

3

104

پروژه سه قلعه ( سوله )

سازمان تربیت بدنی استان خراسان

N.D.T

380

3

105

پروژه 15 واحد خانه سازمانی بجنورد 

مسکن و شهر سازی استان خراسان شمالی

N.D.T

80

3

106

مسجد فخرداود

آقاي مهندس جهانگيري

N.D.T

100

3

107

پروژه آرمان

شركت ايرانیان اطلس

N.D.T

9000

15

108

5 واحد خانه سازمانی فاروج

مسکن شهر سازی استان خراسان شمالی

N.D.T

60

2

109

5 واحد خانه سازمانی جاجرم

مسکن شهر سازی استان خراسان شمالی

N.D.T

60

2

110

پروژه ساختمان مسکونی

آقای محسن ستاری

N.D.T

80

2

111

پروژه ساختمان مسکونی

آقای پور محمدی

N.D.T

80

2

112

پروژه ساختمان اداری تجاری(ACO1)

مهندسین مشاور آتک

N.D.T

60

4

113

پروژه مسکونی پیروزی

مهندس جواهریان

N.D.T

80

2

114

پروژه مسکونی گویا 3

مهندس تاتاری

N.D.T

80

2

115

پروژه مسکونی کوهسنگی

مهندس تاتاری

N.D.T

180

3

116

پروژه فاز A .B.C  هتل محمد رسول الله (ص)

حاج آقا وارسته

N.D.T

700

4

117

پروژه 56 واحد مسكوني زكريا

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي

N.D.T

800

4

118

پروژه مسكوني

مهندس امتي

N.D.T

180

3

119

پروژه مسكوني

مهندس قاسمي و محبوبي

N.D.T

2800

5

120

پروژه مسكوني شانديز

مهندس سورمه

N.D.T

400

3

121

پروژه تجاري گلستان

مهندس طلوع

N.D.T

400

4

122

پروژه AC03

مهندسین مشاور آتک

N.D.T

60

4

123

پروژه درمانگاه حوزه علميه

سايان سوله

N.D.T

380

3

124

پروژه 102 واحدي الهيه

مهندس آزاد

N.D.T

1200

3

125

پروژه تعاوني مسكن نيايش ( خراسان شمالي)

مهندس جو كار

N.D.T

4000

4

126

4000واحد مسكوني خراسان

بنیاد مسکن روستايي خراسان رضوی

N.D.T

6000

4

127

مصلي كلات

هيات امناي مصلاي كلات

N.D.T

300

2

128

مسکونی

مهندس جواهری

N.D.T

300

2

129

دانشکده ایرانشهر

مهندس نیکوزاد

N.D.T

300

2

130

288 واحدی مسکن گلستان

مهندس آغ قلعه

N.D.T

300

3

131

برناابزار

مهندس موسوی

N.D.T

 

3

 
تاریخ آخرین ویرایش: 4 مهر 1390 - 11:26:04
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2799