ارسال شده در تاریخ: 17 خرداد 1390
پروژه های خودرو سازی

ردیف

نام پروژه

کار فرما

نوع بازرسی

تناژ(1000k.g)

تعداد بازرسان

72

ساپورت های سالن بدنه ایران خودرو

شرکت ایران خودرو سازه

N.D.T

6000

6

73

ساپورت های Walk Wayسالن بدنه ایران خودرو

شرکت تام (ایران خودرو)

N.D.T

4000

4

74

اسکلت کانوایر سالن بدنه ایران خودرو

ایران خودرو

N.D.T

3000

4

 
تاریخ آخرین ویرایش: 3 مهر 1395 - 20:13:18
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2613