ارسال شده در تاریخ: 17 خرداد 1390
پروژه های نیروگاه و پالایشگاه

ردیف

نام پروژه

کار فرما

نوع بازرسی

تناژ(1000k.g)

تعداد بازرسان

41

آزمایش تست RTرادیوگرافی لوله ها با قطرهای مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

شرکت توسعه و ساخت نیروگاههای مپنا

N.D.T

--

4

42

آزمایش تست RTوUT-لوله های آتش نشانی در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

شرکت انرژی پایا

N.D.T

--

4

43

آزمایش تست RT-رادیوگرافی لوله ها با قطر های مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

شرکت توسعه و ساخت نیروگاههای مپنا

N.D.T

--

4

44

ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز طرقبه

شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی

N.D.T

--

4

45

سالن ورزشی شرکت ملی گاز خراسان

شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی

N.D.T

--

3

46

لوله های تیتانیوم واینکونل

شرکت پالایش مهر شیمی

N.D.T

--

2

47

پست برق GIP  طالقانی بلوار ملک آباد

مشانیر(شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی)

N.D.T

30

2

48

پست kv132شمال(GIS)

مشانیر(شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی)

N.D.T

30

2

49

پست kv132بوعلی(GIS)

مشانیر(شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی)

N.D.T

25

2

50

1424 واحدی الهیه مشهد

شرکت تامین مسکن   فر هنگیان

N.D.T

3000

7

51

پست kv132سپاد(GIS)

شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی

N.D.T

25

2

52

آزمایش رادیو گرافی خط 20 اینچ نیروگاه شیروان

شرکت  گاز والو

N.D.T

--

4

53

بازرسی جوش UT PTلوله های نیروگاه مشهد

شرکت خرد صنعت

N.D.T

--

4

54

ضخامت سنجی لوله های آتش نشانی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد خانگیران(سرخس)

شرکت نتن(NTN)

N.D.T

--

3

55

بازرسی رنگ مخازن تصفیه فاضلاب پالایشگاه شهید هاشمی نژاد خانگیران(سرخس)

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

N.D.T

--

3

56

 

آزمایش اولتراسونیک لوله های سد دره بجنورد

شرکت آب و فا ضلاب استان خراسان شمالی

N.D.T

--

3

57

مشاوره نظارت بر اجرا انبار 6000 تنی گاز مایع سنگ بست مشهد (مخازن کروی)

شرکت  ملی پخش نفت ایران

N.D.T

--

15

58

انجام آزمایش    vt pt 6 عدد خرپا سکو های نفتی

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی

N.D.T

120

3

59

ساخت سكوهاي تخليه و ساختمان پرور

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی

N.D.T

180

3

 

تاریخ آخرین ویرایش: 4 مهر 1390 - 11:21:40
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2907